კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 სექტემბერი, 2023
12:00 სთ
42/1
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე შპს „გასკო +“-ის მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
42/2
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლელა კვინტრაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/3
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ ქიზინიძის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/4
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ახალი ხედვა“-ს ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,BWC“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/6
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით კონცელიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/7
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ნაგერვაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნადიმ დეკანაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
42/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე კაპანაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/10
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი გარსენიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნატო ღვაბერიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/12
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პალა ინვესტ ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
42/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ლაით ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ბაზის ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ზურას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/17
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ ტერტერაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნატალია ჭყონიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლევან ჭანუყვაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რაზმიკ ოზმანოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ბოჭორიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
42/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ილია კანდელაკის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნუგზარ მინაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აპოდექსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/25
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სანს გრუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდისუზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
42/27
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ეს ჯი გაზ კომპანისთვის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლელა წიკლაური-მაჭარაშვილი,
42/28
„წყალმომარაგების ლიცენზიატის შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შემოწმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 3 აგვისტოს N40/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
42/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,