კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 სექტემბერი, 2023
12:00 სთ
45/1
ზეპირი მოსმენა „შპს “სოკარ ჯორჯია გაზის” მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
45/2
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე შპს „ჩირაღდანის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/3
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
45/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/5
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ჰანგრიმენის“ (3136) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/6
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლიდერმშენი 2020“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/7
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ილია პომინოვის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს„ვაშლიჯვარი ჰილსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ჯეი 1“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „მშენებელი თბილისი 95“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „დეკა დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/12
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გილბერი სებისკვერაძის მ/პ ბექა სებისკვერაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სერგი მაჭარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ფრაგმას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია14.09.23 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (ნატო ქურასბედიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/16
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსი ბექაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/17
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ნადირაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/18
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ოლგა მელქაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/19
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მერაბ ჭინჭარაულის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/20
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (ზურაბ ჟამუტაშვილის, თენგიზ ჟამუტაშვილის, ხათუნა ბერიაშვილის, ვეფხია ლუხუტაშვილის, თამარ ბერიაშვილის, ვალენტინა გოგოლაშვილის, ლანა თეთრაშვილის, შალვა თოთიაურის, ლაიმუტე კენჭიაშვილის, ვლადიმერ თეთრაშვილის და შორენა კასრაძის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს ,,ჯნჯ ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს ,,ტოპ ვიუ კომპანის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს ,,როშენ გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (მურად გორგაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
45/25
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ნიკოლოზ ჯაფარიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია14.09.23 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/26
,, ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მზიური რეზორტის“- ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/27
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ გრიგალაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/28
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ (საკითხი ეხება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემ ქსელში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გადაანგარიშებას).
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
45/29
„მესამე პირების მფლობელობაში არსებულ ქსელში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და სასმელი წყლის გატარების საფასურის გაანგარიშებისა და გატარებაში მონაწილე გამანაწილებელი ქსელისა და წყალმომარაგების სისტემის მოწყობილობის მოვლა-პატრონობის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
45/30
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „გაგუას კლინიკის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 14.09.23 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/31
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,