კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 მარტი, 2017
15/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარფეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზისთვის" ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
15/2
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარფეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (სს ,,საქორგგაზისთვის" ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
15/3
,,ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
15/4
,,ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,საქორგგაზის" მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის ნაწილობრივ კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
15/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452733)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუბა თამაზაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466114)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455042)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450877)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/9
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე გოგი ქებურიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№755505743)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/10
ზეპირი მოსმენა ,,ა(ა)იპ სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამტულ თეატრსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751025653)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
15/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი ბურჭულაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467331)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
15/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ გოგბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454768)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
15/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ გოგბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440395)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
15/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ადამ მჭედლიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№475315)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
15/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ციცაგსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კოპმანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3515130)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
15/16
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,გრანდ ელექტრონიქსსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751127432)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
15/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სურამი გოგოხიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0740880)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზვიად გოგნიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0261834)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიკა გოცირიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0796026)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ფხალაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1549989)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანგელინა ხაჩატუროვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0870720)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა თუხარელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2565584)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა პავლოვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2308345)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია წიკლაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0528897)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ცხოვრებაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1612954)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იმედა ჩაჩანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4460130)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/27
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,იმედი-15"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1391381)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია მუსერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0458098)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი რამიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3731527)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხუგაევსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0579172)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია მუმლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1972688)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო ავეტისოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2380998)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო ავეტისოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2374317)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან პაპიძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3005063)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ჯიქურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1671391)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით სამხარაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2410046)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი კალმახელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0871649)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ღუდუშაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3964632)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი სუმბაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1423828)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი გოცაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0220380)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი გელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0475667)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან თედიაშვილი და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4149371)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ჩათალაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2511464)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბორის კალმახელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1688971)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ნიკოლაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3990239)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/46
,,კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
15/47
„გადამცემ ქსელზე მიერთების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების“ დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
15/48
„მომსახურების ხარისხისა და მიწოდების საიმედოობის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის, დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 8 დეკემბრის #82/25 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
15/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასმათ მაჭავარიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (№425837) (გადმოტანილია 23.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
15/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია უჯმაჯურიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (№139972) (გადმოტანილია 23.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
15/51
ზეპირი მოსმენა ,,სს ,,მშენდეტალსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (№5710190711) (გადმოტანილია 23.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
15/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო რუხაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (№225581) (გადმოტანილია 23.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
15/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ გელაშვილსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (№225581) (გადმოტანილია 23.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: კობა კობაური,