კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

28 სექტემბერი, 2023
12:00 სთ
47/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. (გადმოტანილია 30.08.23 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
47/2
,,პირველადი წყალმოსარგებლის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
47/3
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
47/4
სს „თელასის“ მიერ 2022 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის თაობაზე.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
47/5
ზეპირი მოსმენა „შპს “სოკარ ჯორჯია გაზის” მიერ სალიცენზიო პირობების დარღვევის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.09.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
47/6
„შპს „აკრიანი 2006“-ის ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 18 ნოემბრის №49/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/7
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ელგუჯა გრიგალაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ელენე ბენაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გურამი მღვდლიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/10
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,მუხრანის პურის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/11
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,გოლდენ თაუერსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/12
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ბლექ სი ტერასას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/13
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ენ ბი ჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (გივი ზაქაიძის კუთვნილი ობიექტების) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე ღვინეფაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/16
,,შპს ,,დომუსი ჯგუფსა“ (ახალი მომხმარებელი - №CNS-11/6469/22) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/17
,,შპს ,,დომუსი ჯგუფსა“ (ახალი მომხმარებელი - განაცხადის №CNS-10/5924/22) და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კუკიას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ფატმან გველეისანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ნიკოლაიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/21
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს „არ ჯი გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/22
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ნაბიჰ ტოჰმეს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/23
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლელა ამისულაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/24
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ნიკოლოზ ჯაფარიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია14.09.23 და 21.09.23 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.09.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/26
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მერაბ ჭინჭარაულის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.09.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
47/27
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ კომისიის 2023 წლის 15 ივნისის N28/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
47/28
„პირველადი წყალმოსარგებლის მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 14 სექტემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
47/29
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში კონკურსის ჩატარების დებულების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 14 სექტემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
47/30
“შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: სოფიო ერქომაიშვილი,
47/31
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,