კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 მარტი, 2017
17/1
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისისთვის" ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
17/2
,,წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის თაობაზე" ,,შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
17/3
შპს ,,თელეთის ყველის სახლის" ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
17/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინიტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე (შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისთვის" ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
17/5
,,წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის თაობაზე" ,,შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
17/6
,,წარმოდგენილი ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად ცნობის თაობაზე" ,,სს ,,საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
17/7
შპს ,,ა.მ"-ის ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის შესახებ.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
17/8
,,გადამცემ ქსელზე მიერთების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების" დამტკიცების შესახებ." (გადმოტანილია 1.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
17/9
,,(აბონენტი #6110031292 დავით მოსიძის) მიერ სიმძლავრის გაზრდის განაცხადიდან გამომდინარე უზრუნველყოფის ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
17/10
„სს ,,მშენდეტალსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1. 03 2017 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,