კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 მარტი, 2017
18/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111244845)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468979)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო თერქთურმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464112)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447201)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448439)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466911)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამილა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460904)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452653)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაბრიელ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450150)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441216)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458498)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რეზო ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442171)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/13
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 8 თებერვლის №8/7 გადაწყვეტილებაში შესწორების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
18/14
„ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში ნორმატიული დანაკარგების ოდენობის გაანგარიშების წესის” დამტკიცების შესახებ
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
18/15
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
18/16
,,ქსელის წესების" ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის ნაწილობრივ დაკმაყოფილების შესახებ" კომისიის 2015 წლის 1 ოქტომბრის №54/51 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
18/17
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე გოგი ქებურიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ. №755505743) (გადმოტანილია 1.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
18/18
„მოქალაქე ლია უჯმაჯურიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1. 03 2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
18/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
18/20
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,