კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 მარტი, 2017
20/1
შპს ,,აჭარ ენერჯი-2007"-ზე ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
20/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუბა ალიხანაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1625593)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გალინა აფციაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4470780)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ გოგიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№17637644)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა მეძველიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2437606)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ კოჩაროვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3045699)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა დავითაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1619662)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ლომსაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0126385)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რიტა ნიკიფორიდუსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3688263)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით გადელიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0091439)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3941042)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლეგ შევჩენკოსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4206246)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ჭანტურიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2124784)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლღა აბგაროვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1640040)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სვეტლანა აგაჯანოვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3960324)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ლობჟანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2445866)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია შოთაძე-ზაქარაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5268499)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ვარსემაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3873099)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/19
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ცაგარელი 35"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1076150)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ეხვაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3868096)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამინ ჩხეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4884539)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ყიფშიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1648033)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ლომიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3645390)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დევი მაჭარაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2327547)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატალია რთველიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3845147)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარ ოქრუაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2624324)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია ქვრივიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1716227)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ბარდაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1714489)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჭინჭარაულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0706597)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედუარდ ვართაპეტიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0801449)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა საყვარელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3474984)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რაია ჭკადუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0525168)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/33
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,თანადგომასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3536445)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/34
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ნახალოვკა 2008"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4149512 და აბ.№3623145)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/35
ზეპირი მოსმენა ,,ვაგიფ ბაირამოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1399793)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/36
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ვაკის პარკსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3438382)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩილინგაროვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0793706)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ჭელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1586894)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თენგიზ ჭავჭანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1729311)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ არჯევანიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4909629)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა გოგებაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256322)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რეზო ჩაკაბერიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256983)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ნაჭყებიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256377)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია შონიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256395)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა აქუბარდიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256518)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დალი ქვილითაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256910)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია დანელიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256368)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანუჩარ ახალაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256581)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა მიქაუტაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5257063)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა პატარაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256536)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ გრიგოლიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256947)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან მანჯგალაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256359)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია რუხაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256938)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი გოგოხიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256974)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზი ქაჯაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№257009)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატალია არსენიძე-ჯულაყიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256402)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მთვარისა ცაავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4909629)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ რურუასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256527)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლგა მაკაროვასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256484)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქრისტინე მარღანიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256386)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ნოდარიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256894)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაკა ჭანტურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256956)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ერგეშიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256901)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ქარცხიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256493)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ჭილაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256929)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ჭილაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256885)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯონი პატარაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256563)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ამირან მაზმიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0224714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოლეგ აბრამიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0846936)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიგი სტეფნიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0435782)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ თეგეტაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0838696)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ქაწაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453938)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცია ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467024)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450127)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443855)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბესიკ წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467239)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ასანაშვილსა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3098805)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალეკო ზარგინავასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3387335)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია კაციტაძესა და შპს ,,ვარკეთილაირს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
20/80
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნონა მახარაშვილსა და შპს ,,ვარკეთილაირს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,