კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 მარტი, 2017
21/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445130)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალეკო ბიწაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3102853604)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იოანე გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456474)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460960)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455974)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464782)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდი ვარძუკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468968)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449602)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465590)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ია შადურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468274)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444549)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მინაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№308519)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა სამხარაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№212184)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
21/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455144)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461972)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ბადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470212)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465339)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბულაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465625)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცია ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453756)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448064)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443274)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443263)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452722)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455725)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448805)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პალიკო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452016)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447052)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449726)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯონი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458454)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
21/30
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის საპროგნოზო ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2016 წლის 22 სექტემბრის #64/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: რამაზ ნანიკაშვილი,
21/31
,,გადამცემ ქსელზე მიერთების მოთხოვნაზე უარის თქმის ტექნიკურ-ეკონომიკური კრიტერიუმები და მათი შეფასების მეთოდოლოგიის შეთანხმების შესახებ."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
21/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2009 წლის 23 აპრილის №6/3 გადაწყვეტილებაში შპს ,,ბორჩალო+"-ზე ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის შესახებ" ცვლილების შეტანის თაობაზე" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
21/33
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისშესახებ“ (შპს „ბორჩალო +“- თვის სახელის ცვლილების თაობაზე).
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
21/34
,,მოქალაქე შალვა სადოიანის ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
21/35
,,მოქალაქე იური კოლპაკისს ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
21/36
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
21/37
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
21/38
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,