კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 აპრილი, 2017
26/1
სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციის" რეგულირებადი აქტივების ღირებულების ერთიანი პროცედურებითა და მეთოდით დადგენის შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 7 ოქტომბრის №66/29 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
26/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან თომაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2408273)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როსტომ ჩუბინიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2550117)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ კობახიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2098660)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირინე დოხნაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0201249)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ბერიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1712882)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ნასარიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3986823)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა ბუზალაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2541119)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირიან გათენაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0589857)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დარეჯან ახალკაციშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0746795)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ როსტოშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0844028)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444834)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სტეფანე წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446244)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458465)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ემზარ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468606)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457420)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456305)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა კაზალიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457874)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445733)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია არაბულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457830)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448304)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ცისკარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445879)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/23
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ცაგარელი 35"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1076150) (გადმოტანილია 20.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიხეილ ნიაზაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3852138)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი გვიმრაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2408175)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარგარიტა კობეშავიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0000983)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ სხილაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0357198)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ახალაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2408273)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
26/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ აფციაურსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4034280)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,