კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 აპრილი, 2017
27/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სერგო ავალიშვილსა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№003102572465)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/2
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ალაზანი-1"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№457495)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ბაშარულსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№330845)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ბენდიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№163702)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ სარაჯიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№206319)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455985)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455213)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგული გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453961)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450207)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448894)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჯიქიასა და სს ,,საქორგააზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111285780) (გადმოტანილია 28.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
27/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ერისთავსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№149476)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეება - ნინო-და გიორგი მამფორიებსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№308996)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა ჩავლეიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3103960105)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449511)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466740
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარტია პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455996)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467342)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112470392)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელდარ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458012)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თემურ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457625)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454267)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466147)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუბა ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450662)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუბა ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456167)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444981)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შენგელი ტუჩაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446415)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟოველი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468571)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441966)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნოდარ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445802)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იასონ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448133)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455510)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458487)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
27/34
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ტაშკენტი 21"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4243517)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან არჩვაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0737117)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ როსტომაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1141106)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ხვედელიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5417658)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლედი იაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2602598)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ დვალსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5692609 და №5692627)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/40
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ოცნებასა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1905415, №3498691 და №3498708)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არმენ კანანოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0398180)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ნათელაურსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701083551)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ჯორჯიკიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4737761)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/44
ზეპირი მოსმენა ,,ბმა ,,მეგობრობა"-ის თავმჯდომარე მარიამ ფურცელაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1577065, №1577056)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ხეჩუმაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1701279)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
27/46
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,BELLO ბელლოსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№756157343) (გადმოტანილია 28.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
27/47
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(გადმოტანილია 28.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
27/48
ზეპირი მოსმენა სსიპ - დაბა ადიგენის საჯარო სკოლასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3031365) (გადმოტანილია 28.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
27/49
ზეპირი მოსმენა ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანებასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3559646) (გადმოტანილია 28.03.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
27/50
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე გულნარა ჩახუნაშვილსა (აბ. N329905) და შპს „ყაზტრანსგაზ–თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
27/51
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრიოვი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
27/52
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
27/53
„ახალი მომხმარებლის (შპს „მეღვინეობა ხარებას“ კუთვნილი ობიექტის) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
27/54
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" მიერ ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათი განხორცილების თაობაზე.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
27/55
კომისიის 2009 წლის 9 ივლისის №12 დადგენილებით დამტკიცებულ „ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 8 სექტემბრის №60/62გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახ
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,
27/56
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,