კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 აპრილი, 2017
28/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ომარი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442477)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გუგუა გოგბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446482)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუზანი გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466615)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმანი როსტომაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449793)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440113)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მამუკა ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451890)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446277)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443149)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450310)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458205)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
28/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444059)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა ალადაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457237)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464840)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465000)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნატა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458898)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457259)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460141)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464839)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ნიკოლაენკოსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466944)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ილო ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456101)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455155)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ფადიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458250)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455177)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟორა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467160)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446460)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445265)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერონტი შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454074)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441728)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465351)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიკო შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443548)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთინო ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441579)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქართლოს ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467898)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466682)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444388)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მიშა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440658)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
28/36
„სს „თელასის” მიერ 2016 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
28/37
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
28/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449009)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ბედოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451479)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თეიმურაზ ბუქურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450161)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან გელაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464828)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აზა გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455769)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობიკო გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442160)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455417)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440658)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რობერტ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452492)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467171)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444572)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456258)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სულიაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449009)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453186)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124446186)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440658)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445722)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიანა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458330)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვანო ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454198)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446437)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე არმაზ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443296)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443309)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443844)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როსტომ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440658)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453131)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციცინო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463805)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441637)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440658)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დოდო ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467547)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462917)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გენადი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443489)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454029)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შენგელი ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445129)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვენერა ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445857)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443797)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
28/73
„ზეპირი მოსმენა „სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტსა“ და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 23 თებერვლის №13/40 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
28/74
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,