კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

19 აპრილი, 2017
30/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112441739)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ციური ალიბეგაშვილ-ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442079)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447369)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456430)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გაბრიელ ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446288)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო ნარიმანიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458922)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446426)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458977)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე ოჩიგავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№156198)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო საყვარელიძე-გუგეშაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№121117)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ქველაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№003102365204)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ ბაშარულსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ.№330845) (გადმოტანილია 7.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(გადმოტანილია 28.03.2017 და 7.04.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/14
ზეპირი მოსმენა სსიპ - დაბა ადიგენის საჯარო სკოლასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3031365) (გადმოტანილია 28.03.2017 და 7.04.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/15
შპს ,,ალაზანი-1"-სა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ.№457495) (გადმოტანილია 7.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
30/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ნათელაურსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701083551) (გადმოტანილია 7.04.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/17
ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის მცხეთის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და სასპორტო დაწესებულებათა გაერთიანებასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება (აბ.№3559646) (გადმოტანილია 28.03.2017 და 7.04.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლელა გელაშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0910198841)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟენია ნადიკაშვილსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№700434906)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა მთვარაძესა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701758066)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ცომაიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0410157)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/22
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,მე-14 კორპუსის" თავმჯდომარე ავთანდილ ბატიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1792714)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
30/23
„შპს „ბორჩალო +“ -ზე ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულიკომისიის 2009 წლის 23 აპრილის № 6/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: სოფიო ხოზრევანიძე,
30/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
30/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია დეკანოსიძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(№754877073; №2640388)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/26
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,აისი-2"-სა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(№751199030)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/27
ზეპირი მოსმენა შპს ,,პაუერ გრუპსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(№756175582)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით თათარაშვილსა და შპს ,,მცხეთის წყალს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“აბ. (№551014592)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან მახათაძესა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(№3122942)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
30/30
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ დადგენილების დამტკიცება.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
30/31
ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში და ტრანსპორტირების სისტემაში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,