კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 აპრილი, 2017
32/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ კუპატაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2430435)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ გურასპაულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0655703)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯაბა ყურაულსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№9018092)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მორის მოსეშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0126599)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა მაჭავარიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0677976)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო დოლიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4066192)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა ცხადაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2712773)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო ხუციშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3961109)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი იაშაღაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0580669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ბაინდურაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2787434)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელბერდ მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442978)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კამო ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452094)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462860)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელიკო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469561)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიჭიკო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112463849)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჭაბუკა ეფხოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449225)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450593)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუსუდან მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461541)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456530)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანუჩარ ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიჭიკო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხუციშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ჩიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462289)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468423)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გურამ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454121)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუკრი ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445744)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტრისტან ჯამარჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468412)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449258)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451208)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453211)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457998)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო გიგაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443753)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფიქრია ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467284)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440727)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანდრო ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447029)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440293)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453200)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით თამაზიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112461529)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443376)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლეილა ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466580)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცისანა ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458717)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ ქირიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445118)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოსო ბურდულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445107)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასმათ მამალაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452265)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბექა ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458181)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ ალიბეგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466875)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადურ მირიანაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№250460)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბიბინო ბუჩუკურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457486)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანონი ხეთაგურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448678)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ოთარ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457486)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454336)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნარგიზი ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447768)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456065)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათია ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457486)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე როლანდ ფაჯიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445403)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ედიშერ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443811)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხვიჩა თამაზიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457486)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456599)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეთერ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452141)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
32/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453040)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,