კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 აპრილი, 2017
28/1
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,