კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 მაისი, 2017
36/1
ზეპირი მოსმენა ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3515789, №3515791, №3515793)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა ბუჩუაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2644295)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაია ბირთველაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1446484)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ბზიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0965548 და №0965539)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ შოთაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0135749)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქსოვრელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4131086)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ფაჯიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0633274)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური კაზარიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2544376)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ბერიშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1143051)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეფროსინე კობიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2323131)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454713)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444652)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურთაზ ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455315)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443183)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446632)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი კობაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444344)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450902)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ყაზბეგსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454906)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შმაგი ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458409)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცირა წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445334)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453790)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ქერაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460619)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451936)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იაგო ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454940)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია კორხიბაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459672)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459444)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454951)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გელა შიოლაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459638)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პავლე ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450332)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დათო სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469264)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტრისტან სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440453)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანონი აქიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459989)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მირზა ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456691)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456895)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შალვა მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456010)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450138)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443639)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ფრიდონ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442592)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444184)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450321)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თინა გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466897)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ მოდებაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112459514)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468582
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/44
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინე მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448714)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/45
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449908)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/46
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯონი ელიაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465271)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/47
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446847)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/48
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იური ზაგაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446858)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/49
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჯემალ ელოშვილსადა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446610)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/50
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ცარო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440807)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/51
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ჩქარერულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451231)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/52
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბეჟან ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444333)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/53
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან წიკლაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454702)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/54
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვლადიმერ ქუქიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447143)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/55
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453415)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/56
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა შადურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112467887)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/57
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454713)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/58
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456533)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/59
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარა ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112462381)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/60
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458911)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/61
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443058)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/62
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454633)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/63
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ ხულელიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456704)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/64
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443456)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/65
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ოდიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464350)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/66
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერაბ ქავთარაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466852)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/67
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვაჟა ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466487)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/68
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივანე მარსაგიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451261)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/69
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ყაზბეგ გუჯარაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457501)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/70
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა ელოშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112469669)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/71
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალიკო ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466283)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/72
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კობა სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443456)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/73
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი სამქანაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452196)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/74
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მანანა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456737)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/75
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კლარა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464076)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/76
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ავსაჯანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454688)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/77
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურად ღუდუშაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455601)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/78
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443069)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
36/79
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ციმაკურიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№) (გადმოტანილია 4.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
36/80
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ჰერმესსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“ (გადმოტანილია 4.05.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,