22.09.2017 რელიზი

22 სექტემბერი, 2017

 

კომისიამ თბოსადგურების ტარიფები შეამცირა

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ  (სემეკ) 22 სექტემბრის საჯარო სხდომაზე თბოსადგურებისთვის ელექტროენერგიის წარმოების 2017 წლის ტარიფების კორექტირებაზე იმსჯელა.

კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად, დაგეგმილსა და ფაქტობრივ მონაცემებს შორის არსებული სხვაობიდან გამომდინარე, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისათვის“ (თბილსრესის N3,4 ბლოკები) ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფი  14.234 თეთრი/კვტსთ-დან 10.963 თეთრი/კვტსთ-მდე შემცირდა.

შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ (თბილსრესის N9 ბლოკი) ტარიფი 12.194 თეთრი/კვტსთ-დან 11.358 კვტ/სთ-მდე შემცირდა.

შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის“ დადგენილი ტარიფი  -9.056 თეთრი/კვტსთ შემცირდა 8.056 თეთრი/კვტსთ-მდე, ხოლო შპს „ჯიფაუერისთვის“  -14.120 თეთრი/კვტსთ-დან 10.537 თეთრი/კვტსთ-მდე. 

ტარიფების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

კომისიამ იმსჯელა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებების დაწყების შესახებ დღის წესრიგით წარმოდგენილ შემდეგ საკითხებზე: შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისათვის“ (თბილსრესის N3,4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების 2018 წლის ტარიფების დადგენის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად;

შპს „მტკვარი ენერჯისთვის“ ( თბილსრესის N9 ბლოკი) ელექტროენერგიის წარმოების 2018 წლის ტარიფის დადგენის თაობაზე ნორმატიულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად.  

აღნიშნულ საკითხებზე კომისიის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების ბოლო ვადად 2017 წლის 31 დეკემბერი განისაზღვრა, ხოლო კომისიაში ნებისმიერი დაინტერესებული პირის მიერ წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადად - 2017 წლის 20 ოქტომბერი.