ექსპორტიორი

ელექტროენერგიის ექსპორტის საქმიანობა დერეგულირებულია და შესაძლებელია კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიის გარეშე, თავისუფალი (ტარიფის გარეშე) ფასით.