საჯარო მომსახურების სახით ელექტროენერგიის მიმწოდებელი