18/14 საკითხი - განმცხადებლები

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-10-19/1 ამხანაგობა პარკინგი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GTM-2020-10-26/1 შპს ვერკრაუმი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-28/10 ჟუჟუნა ამირიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-28/14 მიხეილ ქავთარაძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-28/15 ზურაბ კედელაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-28/17 ნიკოლოზ ქავთარაძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-29/2 იულია ამირიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-29/8 ლევან ამირიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-29/11 ივანე ქავთარაძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-29/12 გიორგი ქავთარაძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-10-29/1 ვაჟა აქიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-30/1 შალვა ბუთხუზი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-10-30/3 მართა კობაიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-02/8 სს გერუგრუპი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-04/1 ბაჩანა ფიცხელაური ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-04/2 გივი  ფიცხელაური  ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-04/3 ვახტანგი  ფიცხელაური  ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-04/4 ქეთევანი მარსაგიშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-04/5 შალვა ელოშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KZ-GR-2020-11-05/1 გიორგი ქირიკაშვილი  ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-10/12 სოფიო სეთურიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-13/9 ირინე ბურდული ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-20/4 ტატიანა შამოვა ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-08/1 თამარ მაღლაფერიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-15/6 მალხაზი დარახველიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-16/13 ბექა ქსოვრელი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-21/2 დონარა შავშიშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-23/2 მარიამ პაპიაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-10-23/3 ქეთევან ფანჩულიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-06/13 თამარა ჭანტურიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-11-06/13 მარიამ დევნოზაშვილი ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-KH-GR-2020-11-18/6 დავითი თოთლაძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-DU-GR-2020-11-18/7 შალვა ქურციკიძე ახალი მიერთება
შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზი“ I-SGG-SCM-GR-2020-11-25/1 ხათუნა ბელენჩიკოვა ახალი მიერთება