35/3 საკითხი - განმცხადებლები

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-4/04 რუსლანი იბათ ოღლი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-4/02 დიანა ვართანოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-4/03 მარინე ჯადუკიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-4/01 გიორგი გიგაური ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-7/02 ჯონდო ბოლოთაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-12/01 ციალა ორდენიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-13/01 მაია მახნიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-14/01 ლევან ვეფხიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-17/02 ნანა არუთინოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-17/03 ზაალ აბაზაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-19/01 აჟდარ ახმედ ოღლი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-19/02 ბონდო ბუცინაშვილი  ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-20/01 გიორგი ბულდიგინი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-20/02 ლევანი არჩემაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-20/03 თამარ ლაჩაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-21/01 ეთერი სარაჯიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-24/01 ქეთევან ყურაშიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-24/03 ზურაბი ვარდუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-24/02 მურადი მაისურაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-25/01 შალვა ხასი ოღლი  ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-2-27/01 მიხეილი უშარაული ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-2/04 ქეთევან კობიაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-2/01 რაია ისაკოვა ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-2/02 ლევანი მამუკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-2/03 გიორგი ზუბიტაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-6/01 ვახტანგ თევდორაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-6/03 მარიამ ვარდუაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-6/02 ელენე გელაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-6/04 ზურაბ ოქრუაშვილი  ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-9/02 ხვიჩა პაპაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-9/03 ელშად ბაირამოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-9/01 ოთარ აბრამიშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-9/04 ალექსანდრე გიორგაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-10/02 თამარ ტაბატაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-10/04 ქეთევან გულმაგარაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-10/01 დავითი ონიკაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-10/03 შააქირ ყურბანოვი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-12/01 მარი ჯერანაშვილი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-13/01 მაყვალა გოგრიჭიანი ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-13/02 გიორგი კირთაძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-16/01 თინათინ ქოთილაიძე ახალი მომხმარებლის მიერთება
შპს ,,თელავგაზი“ I-TG-CH-GR-2020-3-19/01 შპს აკურა XXl ახალი მომხმარებლის მიერთება