40/4 საკითხი - განმცხადებლები

კომპანია  განაცხადიდ კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის N განმცხადებლის სახელი/სახელწოდება მოთხოვნილი მომსახურება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8597501

სსიპ "სოფ.ბეჩოს საჯარო სკოლა"

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8598161

შპს "გაზ ჯორჯია მესტია"

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8599029

ი.მ "თამილა იოსელიანი"

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8601666

ოთარ ჯაფარიძე

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8602091

სოზარ ჟორჟოლიანი

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8606359

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8606361

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8607385

მასა

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8608222

ბელა სუბელიანი

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8608550

ი.მ "ვახტანგ მარგიანი"

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8609918

სპარტაკ ჩართოლანი

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8594083

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8614064

შპს "ALL seasons"

ახალი მიერთება

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია“

8624111

შპს ხერგი

 

სიმძლავრის გაზრდა