სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს „ინტერ გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.09.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.09.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 54.780 49.297
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 46.424 41.777
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.683 30.092
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.358 9.790
შპს „გაზმშენი“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 41.490
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 35.161
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 4.542
სს „ენერგოკავშირი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

27.07.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

27.07.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020-30.06.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2021-31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.500 49.526 49.444 57.794
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 42.797 41.971 41.901 48.978
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 26.750 28.761 35.838
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.178 13.337 11.245 11.245
შპს „ჩირაღდანი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2022 - 31.12.2023

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 54.000 48.998 54.002
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.763 41.524 45.764
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 30.084 34.324
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 15.144 9.545 9.545
შპს „ვარკეთილაირი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 30.06.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.500 48.690 48.678 57.062
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 42.797 41.263 41.252 48.358
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.286 26.750 28.355 35.461
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 11.128 12.629 11.002 11.002
შპს „დიდი დიღომი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 30.11.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.12.2021 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.900 50.899 57.034
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.136 43.135 48.334
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.286 30.221 35.420
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 11.467 11.019 11.019
შპს „მამედ“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 52.000 46.997
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 44.068 39.828
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.719 28.410
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.966 9.523
შპს „გოგოჭური და კომპანია“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022-31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)      
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)      
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი      
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი      
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 5.093 1.510 1.740
შპს „აკრიანი-2006“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.220
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.601
შპს „დი-ვი-ეს“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.500 43.500 51.789
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 41.102 36.864 43.889
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 32.419 39.266
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.483 2.550 2.728
სს „საჩხერეგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 43.999 51.447 51.415 55.276
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 37.287 43.599 43.572 46.844
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 23.282 26.750 27.994 40.395
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.622 14.965 13.683 4.554
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"

 

საყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
  ტარიფი დღგ ჩათვლით
გამრიცხველიანებული (ლარი/მ3) 0.500 თეთრი
გაუმრიცხველიანებელი (ლარი/სულზე/თვეში) 4.518 თეთრი

 

არასაყოფაცხოვრებო ტარიფები  (მოქმედების ვადა 2021 წლიდან - 2023 წლამდე)
(ლარი/მ3) 6.503 თეთრი