სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს „ჩირაღდანი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2022 - 31.12.2023

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 54.000 48.998 54.002 54.002 51.817
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.763 41.524 45.764  45.764  43.913
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 30.084 34.324  36.065  36.577
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 15.144 9.545 9.545  8.116  5.998
შპს „ვარკეთილაირი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 30.06.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.500 48.690 48.678 57.062 57.061 60.362
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 42.797 41.263 41.252 48.358  48.357  51.154
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.286 26.750 28.355 35.461  39.449  41.475
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 11.128 12.629 11.002 11.002  7.325  8.341
შპს „დიდი დიღომი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 30.11.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.12.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 50.900 50.899 57.034 57.034 57.031
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.136 43.135 48.334  48.334  48.331
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.286 30.221 35.420  37.119  38.761
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 11.467 11.019 11.019  9.632  8.232
შპს „მამედ“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 52.000 46.997 46.996 42.338
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 44.068 39.828  39.827  35.880
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.719 28.410  28.246  27.665
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.966 9.523  9.998  6.877
შპს „გოგოჭური და კომპანია“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022-31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)          
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)          
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი          
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი          
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 5.093 1.510 1.740 2.283 1.877
შპს „აკრიანი-2006“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.220
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.601
შპს „დი-ვი-ეს“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.500 43.500 51.789 51.788 52.613
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 41.102 36.864 43.889  43.888  44.587
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 32.419 39.266  38.387  40.223
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.483 2.550 2.728  3.918  3.026
სს „საჩხერეგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 43.999 51.447 51.415 55.276 55.276 57.978
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 37.287 43.599 43.572 46.844  46.844  49.134
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 23.282 26.750 27.994 40.395  35.222  38.018
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.622 14.965 13.683 4.554  10.039  9.778