განცხადების ფორმები

ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების მომსახურების პრობლემაზე, მისი ოპერატიულად გადაჭრის მიზნით, პირველ რიგში მიმართეთ მომსახურე კომპანიას (იხილეთ განაცხადის ფორმები), ხოლო თუ განსაზღვრულ ვადაში არ იქნა მიღებული სასურველი შედეგი (პრობლემა არ გამოსწორდა ან მის მოგვარებაზე წერილობითი პასუხი არ არის დამაკმაყოფილებელი), კონკრეტული მოთხოვნით შეგიძლიათ მიმართოთ მარეგულირებელ კომისიას, სადაც პრობლემის გარდა, სასურველია მიუთითოთ მომსახურე კომპანიისთვის მიმართვის თარიღი და ნომერი