უფლებები/ვალდებულებები

მიიღე სარგებელი და გაუფრთხილდი გარემოს ნეტო აღრიცხვის საშუალებით!

*303#-ის სერვისით მარტივად შეგიძლია გაიგო კომუნალური გადასახადების მიმდინარე ბალანსი და მიიღო ელექტრონული ქვითარი