იმპორტიორი

ელექტროენერგიის იმპორტის საქმიანობა დერეგულირებულია და შესაძლებელია კომისიის მიერ გაცემული ლიცენზიის გარეშე. ელექტროენერგიის იმპორტის შემთხვევაში საქმიანობა შესაძლებელია კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფით.