სახელმწიფო მიმწოდებელი

კომპანიის დასახელება მისამართი ტელეფონი ელ. ფოსტა მიწოდების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფები
სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია" ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N21, 0190 2244040 public@gogc.ge ახორციელებს მიწოდებას რეგულირებად მომხმარებლებზე