ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.

სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

სს „თელასი“
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 12.325 14.544
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.725 18.556
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 19.525 23.040

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ 
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 13.653 16.111
10–6–3.3 კვ 14.307 16.882
0.4 კვ 18.067 21.319
სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 12.065 14.237
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით 15.435 18.213
301 კვტ.სთ-დან და მეტი 19.265 22.733

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 12.593 14.860
10–6–3.3 კვ 13.772 16.251
0.4 კვ 17.867 21.083
შპს „თბილისი ენერჯი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 46.139 46.137
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 39.101 39.100
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.870 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 28.084 26.810
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 9.147 10.395
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 01.07.2020

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 56.928
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.244
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 25.013
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 21.336
სს „საქორგგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 01.07.2020

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 56.990
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.297
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 25.007
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 21.395
შპს „თელავგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2022

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.019
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 44.931
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 20.444
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 22.592
შპს „გასკო+“
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) (საშუალო წნევით მომხმარებელი) 40.900
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) (დაბალი წნევით მომხმარებელი) 53.301
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) (საშუალო წნევით მომხმარებელი) 34.661
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) (დაბალი წნევით მომხმარებელი) 45.170
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი (საშუალო წნევით მომხმარებელი) 4.042
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი (დაბალი წნევით მომხმარებელი) 14.551
SG Gas Company LLC

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.200
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.085
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.466
შპს „გამა“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 42.020
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 35.610
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.185
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 5.042
შპს „ენერგია+“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.201
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 40.848
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.229
შპს „გაზტრანს სერვისი“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 48.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 40.678
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.059
შპს „ყამარი მ“

 

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.22
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.895
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.331
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.506