სამომხმარებლო ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით

შპს "თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანია"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 30.06.2024-მდე)
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
10–6-3.3 კვ (საყოფაცხოვრებო) 22.582 26.647
380-220 ვ (მცირე საწარმოები) 25.366 29.932
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო) 12.747 15.041
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო) 16.147 19.053
301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო) 19.947 23.537

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 30.06.2024-მდე)
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 20.653 24.371
10–6–3.3 კვ 22.582 26.647
380-220 ვ 25.366 29.932

 

სს "ეპ ჯორჯია მიწოდება"
საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 30.06.2024-მდე)
საფეხური სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
10–6-3.3 კვ (საყოფაცხოვრებო) 23.627 27.880
380-220 ვ (მცირე საწარმოები) 24.543 28.961
0 კვტ.სთ-დან 101 კვტ.სთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის მქონე (საყოფაცხოვრებო) 12.484 14.731
101 კვტ.სთ-დან 301 კვტ.სთ-ის ჩათვლით (საყოფაცხოვრებო) 15.854 18.708
301 კვტ.სთ-დან და მეტი (საყოფაცხოვრებო) 19.684 23.227

 

არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა ტარიფები, თეთრი/კვტსთ (მოქმედების ვადა 01.01.2024-დან - 30.06.2024-მდე)
ძაბვა სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს გარეშე
სამომხმარებლო ტარიფები,
დღგ-ს ჩათვლით
110-35 კვ 21.413 25.267
10–6–3.3 კვ 23.627 27.880
380-220 ვ 24.543 28.961
შპს „თბილისი ენერჯი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.05.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.06.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 46.153 46.139 46.138 53.972 53.971 55.000
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 39.113 39.101 39.100 45.739  45.738  46.610
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 28.084 26.810 33.449  30.941  32.772
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.479 9.147 10.395 10.395  13.214  12.500
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020-30.06.2020

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 56.940 56.929 56.928 56.928 56.928 44.972
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.254 48.245 48.244 48.244  48.244  38.112
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 25.039 25.013 9.671  10.778  10.324
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 19.620 21.336 21.336 36.678  35.883  26.450
სს „საქორგგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2017 - 31.12.2018

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2019 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020-30.06.2020

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 57.011 56.999 56.990 56.990 56.990 49.627
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 48.314 48.304 48.297 48.297  48.297  42.057
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.884 1.870 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 26.750 25.039 25.007 25.871  18.056  17.180
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 19.680 21.395 21.395 20.531  28.658  23.539
შპს „თელავგაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2018 - 31.12.2019

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.000 53.023 53.019 58.864 58.863 57.645
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 44.915 44.935 44.931 49.885  49.884  48.852
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.884 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 26.750 20.444 29.079  26.779  28.502
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.296 16.301 22.592 18.911  21.522  19.012
შპს „გასკო+“
 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 30.06.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.301 48.301 53.351 53.349 55.841
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.170 40.933 45.213  45.211  47.323
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 25.766 30.046  35.890  37.647
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.551 13.272 13.272  7.738  8.338
შპს „ეს ჯი გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2021 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2023

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2024 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 53.200 48.198 48.196 52.383 51.450
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 45.085 40.846 40.844 44.392 43.602
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.583  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.236 29.851 31.935  31.935  33.218
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.466 9.100 7.326  10.874 9.046
შპს „გამა“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2022 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)          
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)          
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი          
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი          
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 5.042 1.671 1.864  1.554  1.364
შპს „ენერგია+“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.07.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ)        
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ)        
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი        
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი        
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 10.229 6.046 4.241 4.577
შპს „ყამარი მ“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.08.2020 - 30.11.2021

მოქმედების პერიოიდი:

01.12.2021 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 51.000 46.000 50.995 50.994 51.435
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 43.220 38.983 43.216  43.215  43.589
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 29.331 26.040 30.273  34.143  35.391
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 12.506 11.048 11.048  7.489  6.860
შპს „ინტერ გაზი“

 

 

მოქმედების პერიოიდი:

01.09.2020 - მდე

მოქმედების პერიოიდი:

01.09.2020 - 31.12.2022

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2023 - 31.12.2025

მოქმედების პერიოიდი:

01.01.2026 - 31.12.2027

ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი (თეთრი / კუბ.მ) 54.780 49.297 49.297 45.176
ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ზღვრული ტარიფი დღგ-ს გარეშე (თეთრი / კუბ.მ) 46.424 41.777 41.777 38.285
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი 1.383 1.895  1.583  1.338
ბუნებრივი გაზის რეგულირებადი მიწოდების ზღვრული ტარიფი 30.683 30.092  30.153  29.689
ბუნებრივი გაზის განაწილების საქმიანობის ტარიფი 14.358 9.790  10.041  7.258